Call us : Tel : (+66)2 234 1198
(+66)2 238 1738
Fax : (+66)2 234 4986

Email :
gcare@samart.co.th

 

กรีนแคร์ สวัสดีค่ะ...

เสื้อผ้าของกรีนแคร์ ตัดเย็บด้วยผ้าฝ้าย ออแกนิค ค้อตต้อนคุณภาพเกรดเอ
คุณจะสัมผัสได้ถึงความนุ่ม  เบา เย็นสบายเมื่อสวมใส่   จนรู้สึกถึงความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์อื่นที่เคยใช้มา   การออกแบบและตัดเย็บที่คำนึงถึงความสวยงามของผู้สวมใส่  แม้ลายพิมพ์บนเสื้อ T-shirt ก็เป็นเอกลักษณ์และศิลปะ ท่านสามารถมอบความไว้วางใจให้กับเรา

Do you Know?

ออแกนิค ค้อตต้อนคือ...

ออแกนิค ค้อตต้อน ออแกนิค   ค้อตต้อน    คือฝ้ายธรรมชาติที่ไม่ได้ตัดต่อพันธุกรรม  เพาะปลูกโดยไม่ใช้สารเกษตรเคมี   เช่นปุ๋ยเคมีหรือยาฆ่าแมลง  การเพาะปลูกฝ้ายออแกนิคนี้  เป็นการสนับสนุนส่งเสริม  การใช้ความหลากหลายทางชีวภาพและวงจรทางชีววิทยาในการดูแลผลผลิต จึงปลอดภัยต่อแหล่งน้ำสาธารณะและห่วงโซ่อาหารของมนุษย์
ฝ้ายเป็นพืชเศรษฐกิจ ที่มีการใช้ยาฆ่าแมลงสูงมากเป็นอันดับต้นๆขอโลก  ดังนั้นการใช้ผลิตภัณฑ์ออแกนิค ค้อตต้อน นอกจากจะเป็นการช่วยรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม และให้ความปลอดภัยต่อผู้ใช้แล้ว  ยังช่วยยกคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้เพาะปลูกอีกด้วย

 

    

Green Care Co.,Ltd call us :  (+66)2 234 1198 / (+66)2 238 1738
Fax : (+66)2 234 4986 email :
gcare@samart.co.th
Copyright © 2011 GreenCare.co.th . All Rights Reserved.